Ajuntament d'Andratx

Inici -> Accessibilitat

Accessibilitat

Tornar Imprimir

El portal de l'Ajuntament d'Andratx té la vocació de convertir-se en un canal de comunicació accessible i universal per a tota la ciutadania.

Per aquest motiu s'han utilitzat en les seves construcció les mesures i criteris que a continuació s'exposen i que faciliten que les persones usuàries obtinguin amb la menor dificultat possible la informació i els serveis que posem a la seva disposició.

Concepte de usabilitat web

Usabilitat significa col·locar en el centre del disseny i l'estructuració de continguts les necessitats de les persones usuàries. Que portin a terme les diferents tasques disponibles amb eficàcia, eficiència, rapidesa , facilitat i satisfacció

Per a aconseguir aquest objectiu s'han tingut en compte les opinions de les persones usuàries als quals s'ha realitzat test a les persones usuàries reals amb navegació en la llar.

Concepte d'Accessibilitat Web

Consisteix a facilitar l'accés a la web al major nombre de les persones usuàries possible, independentment de les seves característiques (capacitats/limitacions, maquinari, programari, comunicacions, etc).

Per a això la web s'ha treballat tenint en compte els següents estàndards:

 • CSS

El disseny s' ha realitzat sota la recomanació del W3C sobre les Fulles d' Estil en Cascada (CSS). Si el navegador o dispositiu de navegació no suporta fulles d' estil, el contingut de la web segueix sent totalment llegible gràcies a la seva marcat estructural.

 • WAI-AAA

Aquest lloc web ha estat dissenyat i programat seguint les directrius de la iniciativa WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca uns estàndards internacionals en la creació de continguts webs accessibles per a tots. Per a analitzar l' accessibilitat de Portal s' ha utilitzat el Test d' Accessibilitat Web (TAW). El Portal compleix la prioritat 3 (Nivell d' accessibilitat Triple A).

Resum de Mesures adoptades sobre usabilitat i accessibilitat

 • Ordre lògic i estandarditzat de presentació dels elements en pantalla.
 • Sistema de navegació simplificat fàcil d'aprendre i usar
 • Navegació, disseny i estructura visual coherent i consistent en tot el web.
 • Marcat de la ubicació ("Inici ->").
 • Text descriptiu de les imatges.
 • Navegació mitjançant el tabulador
 • Optimitzada per a 1024 x 768
 • Utilització de grandàries relatives dels textos
 • Compatibilitat amb el major nombre de navegadors possible i en diferents plataformes.

Com canviar la grandària del text

Si desitja augmentar o disminuir la grandària de la presentació, pot fer-lo:

 • mitjançant el teclat:

             - Internet Explorer: prement la tecla ctrl i utilitzant la ruedecita del ratolí.
             - Netscape, Mozilla Firefox:
                         - tecla ctrl + tecla '+' per a augmentar
                         - tecla ctrl + tecla '-' per a disminuir

 • a través del menú del seu navegador: 'veure' > 'grandària del text'.
 • mitjançant els botons d' ampliar i disminuir text situats a la dreta de les pestanyes principals

Data última modificació: 03/11/2011 a les 13:58

Pagament de tributs Punt General d'Entrada de Factures Electròniques Becas 2014 BOTON ACCESO DIRECTO CERTIFICADOS VIAJES boton accesos tramites acceso directo descarga impresos Quotes Urbanístiques Icona Tauler d'Anuncis i edictes Revisió Normes Urbanístiques normas urbanisticas 2007 Aneu a Perfil del Contractant Participació Ciutadana. La seva opinió ens interessa boton acceso directo biblioteca Aneu al Bolg d'Esports boton acceso directo farmacias boton perrera municipal

Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat