Ajuntament d'Andratx

Inici -> Accessibilitat

Accessibilitat

Tornar Imprimir

El portal de l'Ajuntament d'Andratx té la vocació de convertir-se en un canal de comunicació accessible i universal per a tota la ciutadania.

Per aquest motiu s'han utilitzat en les seves construcció les mesures i criteris que a continuació s'exposen i que faciliten que les persones usuàries obtinguin amb la menor dificultat possible la informació i els serveis que posem a la seva disposició.

Concepte de usabilitat web

Usabilitat significa col·locar en el centre del disseny i l'estructuració de continguts les necessitats de les persones usuàries. Que portin a terme les diferents tasques disponibles amb eficàcia, eficiència, rapidesa , facilitat i satisfacció

Per a aconseguir aquest objectiu s'han tingut en compte les opinions de les persones usuàries als quals s'ha realitzat test a les persones usuàries reals amb navegació en la llar.

Concepte d'Accessibilitat Web

Consisteix a facilitar l'accés a la web al major nombre de les persones usuàries possible, independentment de les seves característiques (capacitats/limitacions, maquinari, programari, comunicacions, etc).

Per a això la web s'ha treballat tenint en compte els següents estàndards:

 • CSS

El disseny s' ha realitzat sota la recomanació del W3C sobre les Fulles d' Estil en Cascada (CSS). Si el navegador o dispositiu de navegació no suporta fulles d' estil, el contingut de la web segueix sent totalment llegible gràcies a la seva marcat estructural.

 • WAI-AAA

Aquest lloc web ha estat dissenyat i programat seguint les directrius de la iniciativa WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca uns estàndards internacionals en la creació de continguts webs accessibles per a tots. Per a analitzar l' accessibilitat de Portal s' ha utilitzat el Test d' Accessibilitat Web (TAW). El Portal compleix la prioritat 3 (Nivell d' accessibilitat Triple A).

Resum de Mesures adoptades sobre usabilitat i accessibilitat

 • Ordre lògic i estandarditzat de presentació dels elements en pantalla.
 • Sistema de navegació simplificat fàcil d'aprendre i usar
 • Navegació, disseny i estructura visual coherent i consistent en tot el web.
 • Marcat de la ubicació ("Inici ->").
 • Text descriptiu de les imatges.
 • Navegació mitjançant el tabulador
 • Optimitzada per a 1024 x 768
 • Utilització de grandàries relatives dels textos
 • Compatibilitat amb el major nombre de navegadors possible i en diferents plataformes.

Com canviar la grandària del text

Si desitja augmentar o disminuir la grandària de la presentació, pot fer-lo:

 • mitjançant el teclat:

             - Internet Explorer: prement la tecla ctrl i utilitzant la ruedecita del ratolí.
             - Netscape, Mozilla Firefox:
                         - tecla ctrl + tecla '+' per a augmentar
                         - tecla ctrl + tecla '-' per a disminuir

 • a través del menú del seu navegador: 'veure' > 'grandària del text'.
 • mitjançant els botons d' ampliar i disminuir text situats a la dreta de les pestanyes principals

Data última modificació: 03/11/2011 a les 13:58

Aneu a Perfil del Contractant Renda àgil BOTON ACCESO DIRECTO CERTIFICADOS VIAJES Pagament de tributs Punt General d'Entrada de Factures Electròniques Catàleg Patrimoni boton accesos tramites acceso directo descarga impresos Quotes Urbanístiques Icona Tauler d'Anuncis i edictes Revisió Normes Urbanístiques normas urbanisticas 2007 Mallorca Gay Chorus Festival Andratx 2015 boton acceso directo biblioteca Aneu al Bolg d'Esports boton acceso directo farmacias

Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat